Welkom

VZW Jong Wichelen, de vzw die het JOC beheert, neemt samen met de Wichelse Jeugdraad het beheer over van jeugdhuis JOC Antigoon.

Het ontmoetingscentrum zal voorlopig niet uitgebaat worden door een dagelijks bestuur, maar wordt ter beschikking gesteld aan alle (jeugd-) verenigingen die erkend zijn door een gemeentelijke adviesraad of als vrijwilligerswerking. Door een kleine bijdrage en afname van dranken willen de vzw en de jeugdraad ervoor zorgen dat het JOC terug ter beschikking staat voor iedereen. Zo kan de vzw op een kwalitatieve manier het gebouw en de infrastructuur beheren zodat iedereen er optimaal gebruik van kan maken. Ook verjaardagsfeestjes kunnen er plaatsvinden, maar enkel voor studenten. Zo wil de vzw vermijden dat ze in het vaarwater komen van de uitbaters die een zaal ter beschikking stellen in onze gemeente.

Op termijn is het de bedoeling dat het JOC, dankzij de jeugdraad, de vzw en het verenigingsleven, terug een enthousiaste en verantwoordelijke bende kan vinden die de dagelijkse werking opnieuw kanĀ opbouwen.